جلوگیری از وقوع حملات تزریق SQL

چندین راه موثر برای جلوگیری از وقوع حملات تزریق SQL و همچنین محافظت در برابر آنها در صورت وقوع وجود دارد.

اولین مرحله اعتبار سنجی ورودی(پاکسازی) است که تمرین نوشتن کدی است که می تواند ورودی های غیرقانونی کاربر را شناسایی کند. در حالی که اعتبارسنجی ورودی همیشه باید بهترین روش در نظر گرفته شود، به ندرت راه حلی بی خطر است. واقعیت این است که در بیشتر موارد، ترسیم تمام ورودی های قانونی و غیرقانونی به سادگی امکان پذیر نیست. به همین دلیل، یک فایروال برنامه کاربردی وب(WAF) معمولاً برای فیلتر کردن SQL و همچنین سایر تهدیدات آنلاین استفاده می شود. فایروال های کاربردی وب مدرن نیز اغلب با راه حل های امنیتی دیگر ادغام می شوند.