ارزیابی ریسک امنیت سایبری چیست؟

ارزیابی ریسک امنیت سایبری فرآیند شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک است. این ارزیابی کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که کنترل های امنیت سایبری  انتخاب شده نسبت به خطراتی که سازمان شما با آن مواجه است چه تناسبی دارد.

بدون ارزیابی ریسک، اجرای اقدامات برای دفاع در برابر رویدادهایی که وقوع آنها بعید به نظر می رسد یا بر سازمان شما تأثیر نمی گذارد، بی فایده خواهد بود.

به همین ترتیب، شما ممکن است خطراتی را که می تواند آسیب قابل توجهی ایجاد کند، دست کم بگیرید یا نادیده بگیرید. به همین دلیل است که بسیاری از چارچوب‌ها، استانداردها و قوانین بهترین عملکرد – از جمله  مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) – نیاز به ارزیابی ریسک دارند.

چگونه ارزیابی ریسک امنیت سایبری را انجام می دهید؟

ارزیابی ریسک امنیت سایبری دارایی‌های اطلاعاتی را که ممکن است تحت تأثیر یک حمله سایبری قرار گیرند (مانند سخت‌افزار، سیستم‌ها، لپ‌تاپ‌ها، داده‌های مشتری و مالکیت معنوی) شناسایی می‌کند. سپس خطراتی را که می تواند بر آن دارایی ها تأثیر بگذارد، شناسایی می شود.

معمولاً در ابتدا یک تخمین و ارزیابی ریسک انجام می‌شود و به دنبال آن کنترل‌هایی برای درمان ریسک‌های شناسایی شده انتخاب می‌شوند.

نظارت و بازنگری مستمر محیط ریسک برای شناسایی هرگونه تغییر در بافت سازمان و حفظ دید کلی از فرآیند مدیریت ریسک ضروری است.

ارزیابی ریسک امنیت سایبری شامل چه مواردی است؟

یک ارزیابی ریسک معمولی شامل شناسایی دارایی‌های اطلاعاتی مختلفی است که ممکن است تحت تأثیر یک حمله سایبری قرار گیرند (مانند سخت‌افزار، سیستم‌ها، لپ‌تاپ‌ها، داده‌های مشتری، مالکیت معنوی و غیره)، و به دنبال آن خطرات مختلفی که می‌توانند بر آن دارایی‌ها تأثیر بگذارند، شناسایی می‌شوند. معمولاً یک تخمین و ارزیابی ریسک انجام می شود و به دنبال آن کنترل های لازم برای درمان ریسک های شناسایی شده انتخاب می شوند. نظارت و بازنگری مستمر محیط ریسک برای شناسایی هرگونه تغییر در بافت سازمان و حفظ یک نمای کلی از فرآیند مدیریت ریسک بسیار مهم است.