الزامات و خدمات CSIRT

توسط |1401/3/2 6:44:04خرداد 2ام, 1401|

الزامات اجرای CSIRT به طور خلاصه، اهداف و ماموریت های CSIRT عبارتند از: کنترل و مديريت رخداد ارزيابی به موقع از شدت رخداد بازيابی به موقع وضعيت و کاهش يا رفع اثرات مخرب رخداد اطلاع رسانی به موقع به مديريت و ديگر سطوح سازمان در خصوص رخداد امنيتی انجام اقدامات پيشگيرانه برای جلوگيری از وقوع [...]