مراحل ارزیابی ریسک

توسط |1401/3/2 11:02:32خرداد 2ام, 1401|

مراحل انجام ارزیابی ریسک ارزیابی ریسک امنیت سایبری را می توان به پنج مرحله اصلی شامل محدوده بندی، شناسایی ریسک، تحلیل ریسک، ارزیابی ریسک و مستندسازی است. مرحله اول: محدوده ارزیابی ریسک را تعیین کنید. ارزیابی ریسک با تصمیم گیری در مورد آنچه در محدوده ارزیابی است شروع می شود. این محدوده می تواند [...]

ارزیابی ریسک

توسط |1401/3/9 12:33:47خرداد 2ام, 1401|

ارزیابی ریسک امنیت سایبری چیست؟ ارزیابی ریسک امنیت سایبری فرآیند شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک است. این ارزیابی کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که کنترل های امنیت سایبری  انتخاب شده نسبت به خطراتی که سازمان شما با آن مواجه است چه تناسبی دارد. بدون ارزیابی ریسک، اجرای اقدامات برای دفاع [...]

بازگشت به بالا