استانداردهای اتاق سرور

توسط |1401/3/2 4:30:42خرداد 1ام, 1401|

استانداردهای طراحی اتاق سرور وقتی قرار است مرکزی ایجاد کنیم و تمام اطلاعات سازمان خود را در آن محل ذخیره نمائیم و تمام ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی را به آن محل وابسته سازیم باید همه ی احتمالات را در نظر بگیریم و در طراحی اتاق سرور یا مرکز داده نیز اعمال کنیم. [...]